Čechova 52, České Budějovice, 370 01
shapeimage_3
Otevírací doba
Po - Pá
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
mimo tuto dobu po telefonické domluvě


Nabízíme:
• ambulatní formu péče o klienty s poruchami chování, s problematikou zneužívání návykových látek a gemblerství, včetně doléčování pro klienty po ústavní léčbě
• péče o klienty s poruchami příjmu potravy
• individuální konzultace
• skupinovou psychoterapii
• arteterapii
• konzultační činnost se zákonnými zástupci
• zajišťování ústavní léčby
• screeningové vyšetření moči (služba je hrazena)
• spolupráci s kurátory
• péči o klienty s poruchami příjmu potravy